95 kodas

Periodinio vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo (95 kodas) kursų kaina 100 €

Teorinio mokymo programos trukmė – 35 val.