95 kodas

VAIRUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS (95 KODAS)

Direktyva 2003/59/EB dėl vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo

Vairuotojai kas penkerius metus kvalifikaciją tobulina tų valstybių, kuriose jie nuolat gyvena arba dirba, mokymo įstaigose.

Kvalifikacija tobulinama išklausant ne trumpesnį kaip 35 val. mokymo kursą. Mokymas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekviena dalis negali būti trumpesnė kaip 7 val. Kai vairuotojas išklauso dalį kvalifikacijos tobulinimo kurso vienoje mokymo įstaigoje ir toliau kvalifikaciją tobulina kitoje, jo išklausytas kursas turi būti įskaitytas.

Vairuotojai, turintys pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (C1, C1E, C arba CE) transporto priemonę, neprivalo papildomai išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kurso, jei jie įgyja teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę kroviniams vežti. Ši nuostata taip pat taikoma vairuotojams, kurie turi pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (D1, D1E, D arba DE) transporto priemonę.

Reikalavimai: D1, D kategorija įgyta iki 2008m. rugsėjo 10 d.
Reikalavimai: C1, C, CE kategorija įgyta iki 2009m. rugsėjo 10 d.

Informacijos mob. 8 684  63 363
El. p. info@vairuokite.lt